ဂျာမန်ဇီဝနည်းပညာကုမ္ပဏီ BioNTech သည်ဒေသဆိုင်ရာဌာနချုပ်ဖြစ်သောစင်ကာပူတွင် mRNA ကာကွယ်ဆေးများထုတ်လုပ်မည်။

2021-05-11T15:59:32+00:00

ဂျာမန်ဇီဝနည်းပညာကုမ္ပဏီ BioNTech သည်ဒေသဆိုင်ရာဌာနချုပ်ဖြစ်သောစင်ကာပူတွင် mRNA ကာကွယ်ဆေးများထုတ်လုပ်မည်။ ဂျာမန်ဇီဝနည်းပညာကုမ္ပဏီ BioNTech

ဂျာမန်ဇီဝနည်းပညာကုမ္ပဏီ BioNTech သည်ဒေသဆိုင်ရာဌာနချုပ်ဖြစ်သောစင်ကာပူတွင် mRNA ကာကွယ်ဆေးများထုတ်လုပ်မည်။2021-05-11T15:59:32+00:00

VPN ဆက်သွယ်မှု၏အကျိုးကျေးဇူးများဆိုတာ ဘာတွေဖြစ်မလဲ ?

2021-05-03T11:32:00+00:00

VPN ဆက်သွယ်မှု၏အကျိုးကျေးဇူးများဆိုတာ ဘာတွေဖြစ်မလဲ ? VPN သည် "Virtual Private

VPN ဆက်သွယ်မှု၏အကျိုးကျေးဇူးများဆိုတာ ဘာတွေဖြစ်မလဲ ?2021-05-03T11:32:00+00:00
Go to Top