ဒိုင်နိုဆောများ

2023-11-24T04:08:23+00:00

ဒိုင်နိုဆောများ Triassic Period ဖြစ်သည့် လွန်ခဲ့သော နှစ်သန်းပေါင်း ၂၃၀ တွင်