ကောလာဟာလများလား !! iPhone 13 မှာ အရင်ဒီဇိုင်းနဲ့ပုံစံတူပဲထွက်ရှိမယ်..

2021-01-11T10:28:49+00:00

iPhone 13 မှာ အရင်ဒီဇိုင်းနဲ့ပုံစံတူထွက်ရှိမယ် မီဒီယာတွင်ဖော်ပြချက်များအရ  iPhone 13 တွင်ယခင်ပုံစံအတိုင်းမော်ဒယ်